Jäsenasiat

Jämsän Muistiyhdistys ry:n jäsenmaksu päätetään vuosittain. Vuoden 2017 jäsenmaksu on 20 euroa. Jäsenetuutena saa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Muisti-lehden.

Jäsenille lähetetään vuosittain ainakin yksi jäsenkirje, jossa kerrotaan yhdistyksen tapahtumista.

Tietosuoja

Yhdistykset käsittelevät toiminnassaan erilaisia henkilötietoja, kuten jäsentensä nimi- ja yhteystietoja. Henkilötietojen käsittelyyn tuli muutoksia 25.5.2018 alkaen, kun uusi EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan. Jäsenrekisterin tietosuojaseloste on julkinen ja sen tulee olla helposti rekisteröityjen saatavilla. Voit tutustua Jämsän Muistiyhdistys ry:n tietosuojaselosteeseen yhdistyksen toimistolla (os. Lindemaninkatu 1).

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION