Toiminta-ajatus

Yhdistys toimii Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan alueella.

Tarkoituksena on toimia etenevää muistisairautta aiheuttavien sairauksien haittavaikutusten vähentämiseksi. Se paneutuu muistisairauksia ennaltaehkäisevään toimintaan ja pyrkii edistämään aivoterveyttä. Erityisesti pyritään valvomaan muistisairauksista kärsivien henkilöiden ja heidän omaistensa yhteiskunnallisia etuja.

Päämääränä on, että muistisairauksiin sairastuneet pystyvät elämään arvokasta ja itsenäistä elämää mahdollisimman pitkään.

Yhdistyksen toiminta-ajatus tukeutuu Muistiliiton strategiaan vuosille 2017 - 2020:

Liiton avaintavoitteet ovat myös Jämsän Muistiyhdistyksen tavoitteita:

”MUISTIYSTÄVÄLLISEN SUOMEN RAKENTAJA”:

1) OMANNÄKÖISTÄ ELÄMÄÄ JA OSALLISUUTTA
– Muistisairaan ihmisen ja läheisen oikeus aktiiviseen elämään muistiystävällisessä Suomessa

2) AIVOTERVEYTTÄ JA ARJEN MUUTOKSIA
– Aivoterveyden edistäminen, muistisairauksien ehkäisy, tuki, hoiva ja kuntoutus kotona ja yhteisökodissa

3) YHDESSÄ VAIKUTTAEN
– Muistiliitto jäsenyhdistyksineen tekee vaikuttavaa yhteistyötä

Työ muistisairaiden ja heidän omaistensa hyväksi jatkuu.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION